Børnehaven
Kabyssen & Landkrabben

Er to børnehavegrupper normeret til  hver 18-24 børn.
 
Dagligdagen hos os varierer alt efter, hvad der rører sig i børnegruppen. Vi planlægger efter årstider og traditioner.
De faste aktiviteter, kan I læse om på vores tavler på gangen, hvor dagens begivenheder bliver noteret. Tag udgangspunkt i , hvad vi har skrevet, når du taler med dit barn om dagen, der er gået.
 
Vi samles alle til morgenmad ved køkkenet, som vi tilbyder indtil kl. 7.30. Børnene går derefter ud på stuerne, eller på besøg hos hinanden, hvor de har mulighed for fri leg. Vi samles på stuerne omkring kl.9.30, hvor vi spiser frugt (Mopælappen indkøber), vi synger-læser-fortæller ting-vi er meget fleksible.
I vinter-forårsmåneder er der forskellige planlagte projekter. Begge grupper har faste turdage, skoven-stranden-biblioteket-skolens gymnastiksal-tænder bål og laver bålmad. Kabyssen går fast torsdag og Landkrabben går hver mandag.
 
Da vi har madordning i huset, spiser vi sammen kl. 11.00, derefter går vi på legepladsen.
Eftermiddagsmad spiser vi fra kl. 14.00. Fra kl. 16.00-17.00 er vi sammen på en stue og i det tidspunkt starter rengøringsassistenten, så der igen er klar til os alle næste morgen.
 
Børnene ”besøger” meget hinanden på stuerne, på den måde, dannes der relationer.
Legen er vigtig for at blive sociale, for at udvikle sociale kompetencer og knytte venskaber.

Halvejen 20, 5960 Marstal, Tlf.: 63 52 64 20