Forældrebestyrelsen
Formand: 
Katrine Landro Falk, mail: kslandro@hotmail.com, mobil: 51902335

Næstformand: 
Lea Storm, mail: leastorm@outlook.dk, mobil: 61626804 

Repræsentanter:  
Hanne Solberg, mail: hann6057@marstalskole.dk, mobil: 53525126
Mathilde Boye Larsen, mail: mathilde_boye_larsen@outlook.dk, mobil: 28516908
Gitte Madsen, mail: gittemadsen2009@hotmail.com, mobil: 30701838

Suppleanter:
Kresten Albertsen, mail: grollejunior@hotmail.com
Annemette Muhl Rasmussen, mail:ammuhl83@gmail.com, mobil: 42361311

Medarbejder repræsentanter:
Gitte Terkelsen, GNT@aeroekommune.dk, mobil: 61206558
Lisbeth Hansen 

Medarbejder suppleanter:
Ulla Wessel, UWE@aeroekommene.dk, mobil: 23980550
Annette Kristensen 

Husets leder og sekretær:
Lone Møller Hansen, LHA@aeroekommune.dk, mobil: 21597521

Har du som forældre spørgsmål eller punkter til bestyrelsesmøderne, så kontakt gerne en fra bestyrelsen. 
Halvejen 20, 5960 Marstal, Tlf.: 63 52 64 20