Vuggestue
Når Mopælappen åbner kl. 6.30 er der altid en voksen fra vuggestuen til at tage imod de første børn. Indtil kl. 7.30 spises der morgenmad, fælles med børnehavebørnene.
 
Børnene er knyttet til fire voksne i vuggestuen, som dækker dagen ind fra kl. 6.30 til 17.00.
For at skabe tryghed for børnene, er der visse ting vi foretager os på fastlagte tidspunkter og som er genkendeligt for børnene.
 
Vi har meget få forudplanlagte aktiviteter. Vi lægger vægt på omsorg og tryghed, at barnet har mulighed for at sove, når det er træt og spise, når det er sultent.
 
Efter frugten om formiddagen, synger  vi og børnene udvælger, hvilke sange, der synges ud fra billeder som hænger synligt. Derefter er der forskellige aktiviteter.
Vi benytter meget legepladsen, skoven og stranden . I vinterhalvåret benytter vi skolens gymnastiksal, hvor vi udvikler vores motorik, desuden går vi meget på biblioteket.
 
Vi ser en stor fordel i, at  være en integrereret institution, hvor vi er meget sammen med børnehaven og søskende.
Vi vægter børnenes selvhjulpenhed, selv hente madpakke-kravle op ad stigen til krybben/puslebord. 

I dagligdagen lægger vi vægt på, børnenes frie leg. På de daglige ture, oplever vi årstidernes skiften. I vuggstuealderen mener vi, det gælder om, at barnet får gode oplevelser i naturen, så det får lyst til at færdes udenfor. Børn er nemlig født med lyst/trang til at komme ud.
I vuggestuen vægter vi tryghed og omsorg, ved at vise børnene tillid og få dem til at prøve ting, som de ikke tror, de kan. 

Halvejen 20, 5960 Marstal, Tlf.: 63 52 64 20